BHS

U organizaciji Agencije realizovan program "Odgovor na prirodne i druge nesreće u JLS"

Root Admin

Aktuelni događaji

16. Oct 2023 06:00

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Programa stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave, realizovala je jednodnevni program na temu “Odgovor na prirodne i druge nesreće u jedinicama lokalne samouprave"

Realizovan posebni program „Procjena rizika od korupcije u propisima“

Root Admin

Aktuelni događaji

12. Oct 2023 12:45

U okviru posebnog programa stručnog usavršavanja, Agencija za državnu službu Federacije BiH, juče 11.10.2023. godine, uspješno je realizovala jednodnevni online program stručnog usavršavanja na temu „Procjena rizika od korupcije u propisima“

Program stručnog usavršavanja za Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove uspješno realizovan

Root Admin

Aktuelni događaji

12. Oct 2023 12:40

Dana 11.10.2023. godine, realizovan je program stručnog usavršavanja za zaposlenike Kantonalne uprave za inspekcijske poslove na temu „Rješavanje konfliktnih situacija“ iz okvira općeg programa stručnog usavršavanja državnih službenika. Programu je prisustvovalo 20 zaposlenika Uprave

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

183
POPULARNO
;