BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH planira realizaciju In house mentorstva na temu  „Javne nabavke“ za zaposlenike Ureda Vlade za evropske integracije Županije Zapadnohercegovačke /Zapadnohercegovačkog kantona.

Mjesto i datum održavanja: Široki Brijeg, prostorije Ureda Vlade za evropske integracije Županije Zapadnohercegovačke/Zapadnohercegovačkog kantona,  05.07.2024. godine, sa početkom u 10:00 sati.

Ciljna grupa: Zaposlenici Ureda Vlade za evropske integracije Županije Zapadnohercegovačke/Zapadnohercegovačkog kantona.

Svrha programa: Zaposlenici organa će steći potrebno znanje za pravilnu realizaciju javnih nabavki.  

Važno - Način prijavljivanja: 

1.Pravo učešća imaju Zaposlenici Ureda Vlade za evropske integracije Županije Zapadnohercegovačke/Zapadnohercegovačkog kantona koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/   Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s    

Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

Prilikom kreiranja korisničkog naloga u dijelu Zaposlen u organu državne službe u Federaciji BiH odabrati opciju NE,  te sa padajućeg menija odabrati: 

1.Organi državne službe Županije Zapadnohercegovačke/Zapadnohercegovačkog kantona

Nakon odabira 1. opcije u polju Radno mjesto: upisati naziv radnog mjesta i organa državne službe u kojem ste zaposleni.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/  

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave: 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Napomena: 

Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na online platformi koja je u vlasništvu Agencije. 

Krajnji rok za prijave je: 26.06.2024. godine.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba