BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH u okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja organizuje inhouse program stručnog usavršavanja na temu ''Strateško planiranje i izvještavanje u skladu sa propisima u FBiH'',  za zaposlene u Općini Kakanj.

Mjesto i datum održavanja: Kakanj, VIP sala Općine Kakanj na prvom spratu, Branilaca 1, 72240 Kakanj, 25. i 26. 09.2023. godine (ponedjeljak i utorak) sa početkom od 10,00 h

Ciljna grupa: Državni službenici i namještenici Općine Kakanj

Važno- Način prijavljivanja:

1. Pravo učešća imaju zaposlenici Općine Kakanj, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ . Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s . Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici (državni službenici i namještenici) izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani.

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 20.09.2023. godine 

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba i na broj telefona 033 251 751.

Opšte informacije

Broj posjeta

322

Broj prijava

30

Realizatori programa

1. Emir Oković

Koordinatori programa

1. Suvada Durmić


Radni materijal

Prijavite se


Posljednje novosti