BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja za 2023. godinu planira realizaciju dvodnevnog programa stručnog usavršavanja na temu "Monitoring, evaluacija i izvještavanje projekata (MER sistem)“.

Mjesto i datum održavanja: Sarajevo, 16.i 17.10.2023. godine

Primarna ciljna grupa: Svi državni službenici koji imaju iskustvo u planiranju i provedbi projekata (entiteski, kantonalni i JLS nivo) i trenutno rade na sprovedbi projekata.

Sekundarna ciljna grupa: Svi uposlenici institucija FBiH koji imaju znanja o projektnom planiranju ( prošli su obuke ali nisu radili na implementaciji).

Sadržaj:

MODUL 1: Monitoring i Evaluacija: svrha, vrste, metode

MODUL 2: Indikatori SMART i RACER – hijerahija ciljeva

MODUL 3: Različite tehnike prikupljanja inputa (informacija)

Metodološki pristup: Interaktivna prezentacija Rad u malim grupama Bujica ideja (brainstorming) Plenarna strukturirana diskusija Davanje i primanje povratne informacije – feedback vježbe

Očekivani ishodi:


-        Polaznici razumjeli svrhu, motiv i vrste monitoringa/prećenja implementacije projekta

-        Polaznici razumjeli svrhu, motiv i vrste ocjenjivanja projektnih postignuća (evaluacija projekta)

-        Polaznici stekli vještine definisanja RACER i SMART indikatora kao osnove za praćenje implementacije projekta

-        Polaznici senzibilizirani određivanje indikatora premaelementima QQTTP kvaliteta(koliko dobro), kvantiteta(koliko), ciljne grupe( za koga), vremena (kada) i mjesta(gdje)

-        Polaznici vježbali primjene tehnika prikupljanja podataka

 Važno- Način prijavljivanja:

1.         Pravo učešća imaju zaposlenici organa uprave u Federaciji BiH, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/. Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.  Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2.         Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice        https://hrm.adsfbih.gov.ba/

3.         Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4.         Ispunjavanjem online prijave polaznici (državni službenici i namještenici) izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5.         Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

6.         Zaposlenici  organa uprave iz Zapadnohercegovačkog i Posavskog kantona, koji nisu u sistemu Registra (HRMIS aplikacije), prilikom kreiranja Korisničkog naloga u polje Zaposlen u organu državne službe/Javne službe upisuju "Ne".

7.         Agencija trenutno vrši određene intervencije na funkcionalnostima sistema, kako bi omogućila svim korisnicima  da prilikom prijave imaju mogućnost izabrati tačan naziv organa državne službe/javne službe u kojem su zaposleni.

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 11.10.2023. godine.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba   i na broj telefona: 033/251-751.