BHS

„Praktična primjena propisa u oblasti provođenja konkursnih procedura“

Root Admin

Aktuelni događaji

19. Dec 2022 14:53

Danas je održan online program stručnog usavršavanja na temu „Praktična primjena propisa u oblasti provođenja konkursnih procedura“. S obzirom da heterogen pravni osnov za provođenje konkursnih procedura u organizaciji Agencije uzrokuje i različito postupanje po kantonima, organizovan je ovaj program u cilju predstavljanja i usporedbe propisa, te upoznavanje učesnika sa izazova sa kojima se susreće Agencija u ovoj oblasti.

Uspješno realizovan program stručnog usavršavanja Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju

Root Admin

Aktuelni događaji

19. Dec 2022 14:42

U cilju razmjene mišljenja i rješavanja nedoumica u praktičnoj primjeni materijalnih propisa u rješavnju upravne stvari, 12.decembra 2022. godine u Jablanici, održan je program stručnog usavršavanja na temu Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju.

„Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama"

Root Admin

Aktuelni događaji

19. Dec 2022 14:37

Za službenike federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica organizovan program stručnog usavršavanja na temu "Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama"

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;