BHS

Iskazan veliki interes za program Finansijsko upravljanje i kontrola

Root Admin

Aktuelni događaji

28. Sep 2023 13:10

U skladu sa aktivnostima predviđenim Sporazumom zaključenim između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Agencije za državnu službu Federacije BiH od 20.07.2023. godine, o implementaciji projekta „Unapređenje upravljanja javnim finansijama u BiH“, koji je finansiran od strane Republike Slovačke, a implementiran od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, realizovan je dvodnevni program stručnog usavršavanja na temu „Finansijsko upravljanje i kontrola"

U Općini Kakanj realizovan dvodnevni inhouse program

Root Admin

Aktuelni događaji

28. Sep 2023 13:02

Na zahjtjev Općine Kakanj realizovan je dvodnevni inhouse program stručnog usavršavanja na temu ''Strateško planiranje i izvještavanje u skladu sa propisima u Federaciji BiH'' s ciljem boljeg upoznavanja sa procesom praktične izrade planova po propisanoj metodologiji.

Realizovan dvodnevni program „Finansijsko upravljanje i kontrola za kantonalne organe uprave KS"

Root Admin

Aktuelni događaji

28. Sep 2023 06:06

Dana 25. i 26.09.2023. godine, realizovan je dvodnevni program stručnog usavršavanja “Finansijsko upravljanje i kontrola“ za imenovane FUK koordinatore kantonalnih organa uprave Kantona Sarajevo.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

195
POPULARNO
;