BHS

Realizovan Individualni "one to one" kurs engleskog jezika

Root Admin

Aktuelni događaji

05. Oct 2023 15:48

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine je u periodu od 28.08. – 04.10.2023. godine organizovala online Individulani “one to one” kurs engleskog jezika, koji je obuhvatao pet specijalističkih modula s ciljem poboljšanja komunikacijskih vještina

Potpisan Memorandum između Agencije i CARITAS Švicarske

Root Admin

Aktuelni događaji

04. Oct 2023 14:32

Na dan 04.10.2023. godine u Sarajevu potpisan je Memorandum o saradnji između Agencije za državnu službu Federacije BiH i CARITAS Švicarske te podrazumijeva saradnju između strana u oblasti obuke i stručnog usavršavanja, kroz postojeće mehanizme i procese Agencije.

Realizovan višednevni kurs “Osnove poslovnog engleskog jezika“

Root Admin

Aktuelni događaji

04. Oct 2023 13:32

U okviru Općeg programa stručnog usavršavanja - Škola stranih jezika, u periodu od 11.09. do 02.10.2023. godine, realizovan je višednevni program stručnog usavršavanja na temu “Osnove poslovnog engleskog jezika“.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

183
POPULARNO
;