BHS

U Tuzli održan program na temu Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

U okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samoupraveu Federaciji BiH dana 15. decembra 2022. godine u Tuzli realizovan je program stručnog usavršavanja na temu „Primjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH“.

Tokom diskusije i rasprave povodom brojnih pitanja i dilema u ovoj oblasti, obrađene su sljedeće tematske jedinice:

  • Dokazivanje staža osiguranja-uplata doprinosa
  • Prava osiguranika kod kojeg je utvrđena promijenjena radna sposobnost, Novine kod plaćanja ocjene invalidnosti i revizija II kategorije invalidnosti
  • Starosna penzija (novi kriteriji za penzionisanje), minimalna i zajamčena penzija
  • Nemogućnost istovremenog ostvarivanja prava iz PIO i prava po osnovu radnog odnosa; radni odnos penzionera; stimulacija za kasniji odlazak u penziju
  • Bodovni sistem- obračun visine penzije kroz bodovni sistem sa formulama i primjerima
  • Novčane kazne za poslodavca, osiguranika i odgovorno lice
  • Naknada štete pričinjene nosiocu osiguranja – značajno pooštravanje odgovornosti

Učesnici su istakli zadovoljstvo organizacijom ovog programa stručnog usavršavanja i predložili kontinuirano stručno usavršavanje u ovoj oblasti.

Aktivno učešće tokom programa stručnog usavršavanja uzeo je 21 zaposlenik.

Ispitivanjem učesnika ovog programa, 90% polaznika je odgovorilo da će pohađani program omogućiti efektivniji rad u praksi.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;