BHS

U općini Sapna realizovan inhouse program Praktična primjena Pravilnika o kancelarijskom poslovanju

On line program stručnog usavršavanja na temu ''Praktična primjena Pravilnika o kancelarijskom poslovanju'' održan je 14.12.2022. godine za zaposlenike Općine Sapna, s ciljem rješavanja praktičnih pitanja i dilema u oblasti primjene Pravilnika o kancelarijskom poslovanju.

U interakciji sa polaznicima obrađen je sljedeći sadržaj:

Uvod u kancelarijsko poslovanje

Pravni osnov kancelarijskog poslovanja

Knjige evidencije

Faze kancelarijskog poslovanja

Praktični primjer upisa u knjigu evidencija

Institut faximila

Arhiviranje predmeta

Mogućnosti elektronskog poslovanja

U ovom programu usavršavanja učešće je uzeo 21 zaposlenik Općine Sapna.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;