BHS

„Praktična primjena propisa u oblasti provođenja konkursnih procedura“

Danas je održan online program stručnog usavršavanja na temu „Praktična primjena propisa u oblasti provođenja konkursnih procedura“. S obzirom da heterogen pravni osnov za provođenje konkursnih procedura u organizaciji Agencije uzrokuje i različito postupanje po kantonima, organizovan je ovaj program u cilju predstavljanja i usporedbe propisa, te upoznavanje učesnika sa izazova sa kojima se susreće Agencija u ovoj oblasti.

Tokom ovog programa predstavljeni su i rezultati ankete koja je provedena među ekspertima sa Liste eksperata koji su bili članovi Komisije za izbor državnih službenika u porethodnom periodu. Ova anketa je provedena u okviru realizacije aktivnosti iz Akcionog plana o upravljanju kvalitetom (CAF) u Agenciji za državnu službu FBiH 2020-2022, a odnosila se na ispitivanje zadovoljstva korisnika usluga Agencije s ciljem unapređenja rada i poboljšanja u pružanju usluga.

Načelnici Službi za postavljenja su upoznali prisutne o konkretnim pozitivnim i negativnim primjerima iz prakse i koracima koji se preduzimaju u cilju za unapređenja budućeg rada Komisija za izbor državnih službenika.

Učesnici su iskazali veliko zadovoljstvo organizacijom ovog programa, u nastavku nekoliko povratnih informacija:

Hvala vam na organizaciji ovakvog oblika obuke. Zaista je bilo korisno, a u isto vrijeme i profesionalno organizovano

Sve je bilo odlično, posebno za nas mlađe koji smo tek ušli u ovu oblast, hvala ADSFBiH i starijim kolegama koji su podijelili svoja iskustva

Kroz odgovore na postavljena pitanja usvojili smo i nove informacije. Moja ocjena je 5

Programu su prisustvovala 64 polaznika.

Agencija će i u narednoj godini nastaviti sa edukacijom Eksperata i članova Komisija za izbor državnih službenika iz organa državne službe Federacije BiH, posebno u cilju jačanja vještina provođenja usmenog dijela stručnog ispita (intervjua).

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;