BHS

Uspješno realizovan program stručnog usavršavanja Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju

U cilju razmjene mišljenja i rješavanja nedoumica u praktičnoj primjeni materijalnih propisa u rješavnju upravne stvari, 12.decembra 2022. godine u Jablanici, održan je program stručnog usavršavanja na temu Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju.

Aktivno učešće na ovom događaju uzelo je 14 praktičara sa dugogodišnjim iskustvom u radu u jedinicama lokalne samouprave i drugim organima državne službe u Federaciji BiH.

Tokom diskusije i rasprave povodom brojnih aktuelnih pitanja i dilema u ovoj oblasti, uz moderaciju realizatora Agencije, otklonjene su dileme u vezi primjene zakonskih odredbi koje se odnose na:

  • Značenje osnovnih pojmova;
  • Penzionisanje državnih službenika i namještenika;
  • Dokazivanje staža osiguranja-uplata doprinosa;
  • Nemogućnost istovremenog ostvarivanja prava iz PIO i prava po osnovu radnog odnosa;
  • Stimulacija za kasniji odlazak u penziju;
  • Bodovni sistem - obračun visine penzije kroz bodovni sistem sa formulama i primjerima
  • Novčane kazne za poslodavca, osiguranika i odgovorno lice
Učesnici su istakli posebno zadovoljstvo organizacijom ovog vida stručnog usavršavanja i predložili češće održavanje ovakvih događaja.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;