BHS

Realizovan program: Komunikacija i lični razvoj

U okviru Općeg programa za stručno usavršavanje za 2024. godinu Agencija za državnu službu Federacije BiH, realizovala je program stručnog usavršavanja na temu: ''Komunikacija i lični razvoj'' u Sarajevu, 25. juna 2024. godine.

Kroz praktične vježbe i dijalog, realizatorica je sa polaznicima radila na primjenjivanju komunikacijskih vještina i savladavanju tehnika za poboljšanje komunikacije, te na osposobljavanju i donošenju kvalitetnijih odluka u ličnom i profesionalnom razvoju.

Tokom programa obrađeno je slijedeće:

  • Stilovi komunikacije
  • Kako uspješnije komunicirati
  • Komunikacijske vještine
  • Kako se nositi da teškim ljudima
  • Strategija protiv konflikata
  • Asertivno ponašanje
  • Lični i personalni razvoj

Polaznici su pohvalili i dali pozitivne komentare za realizovani program a nova saznanja i stečene vještine sa realizovane edukacije, pomoći će im u budućnosti.

Programu je prisustvovalo jedanaest polaznika.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;