BHS

Procjena uticaja propisa i usklađenost sa propisima EU

Počela je realizacija dvodnevnog programa stručnog usavršavanja na temu  "Procjena uticaja propisa i usklađenost sa propisima EU".  Program se realizuje u Sarajevu 20. i 21.06.2024. godine. Ciljna grupa su polaznici koji se susreću ili rade na poslovima izrade i primjene pravnih propisa. Programu prisustvuje 19 polaznika.

Sadržaj programa je slijedeći:

- Pojam i vrste procjene uticaja

- Proces harmonizacije zakonodavstva BiH sa pravom EU

- Pravni okvir za procjenu uticaja u FBiH.

Nakon završenog programa polaznici će:

- Bolje razumjeti koncept procjene uticaja propisa

- Poznavati pravni okvir, instrumente i postupak procjene uticaja propisa u FBiH

- Razumjeti važnost procjene uticaja kako u zakonodavnoj proceduri tako i u procesu preuzimanja propisa EU 


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;