BHS

Posebni program stručnog usavršavnja „Priprema i provedba projekata“

Dvodnevni program stručnog usavršavanja na temu „Priprema i provedba projekata“ realizuje se danas i sutra u Sarajevu. 

Događaju prisustvuje 26 učesnika. 

Program se realizuje sa cijlem da se polaznici 

upoznaju sa mogućnostima financiranja projekata kao i osnovama strateškog planiranja, sa fazama pcm-a i pm-a, 

osposobe za samostalan rad na popunjavanju jednostavnog obrasca prijave projektne ideje   

upoznaju sa izradom logičke matrice i popunjavanje iste te opisom intervencijske logike  

osposobe za samostalnu izradu jednostavnijeg proračuna projekta 

osposobe za samostalnu pripremu dokumentacije za provedbu projekta 

osposobe za izradu manjih izmjena na provedbi projekta  

upoznaju sa evaluacijom i monitoringom projekata  

osposobe za izradu jednostavnijeg izvještaja

Ciljna grupa su državni službenici uključeni u procese EU integracija, zaposlenici svih tijela uprave u FBiH, i ostali zainteresirani za pisanje, prijavu i provedbu projekata.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;