BHS

Upravljanje kvalitetom u Federaciji BiH

Agencija za državnu službu Federacije BiH je u ponedjeljak, 03.06.2024. godine održala  promotivni događaj za organe državne službe koji imaju potrebu i interesovanje za implementaciju nekih od modela upravljanja kvalitetom.

Događaju je prisustvovalo 47 učesnika iz organa državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji 

Vlada Federacije BiH je 03.11.2022. godine donijela Odluku o usvajanju Planskog dokumenta o uvođenju CAF standarda za upravljanje kvalitetom za period 2022 – 2024  u svim organima državne službe u Federaciji BiH (isti možete pogledati putem ovog linka: https://hrm.adsfbih.gov.ba/blog/preview/55 ), te je obaveza Agencije da planira, promovira i implementira standarde koji se odnose na upravljanje kvalitetom u organima državne službe.

Učesnici događaja su imali priliku da se upoznaju sa strukturom CAF modela, načinom implementacije istog, te benefitima koje implementacija donosi organu državne službe.

Kroz implementaciju CAF modela, moguće je izvršiti:

1. Sagledavanje svih radnih procesa u organu državne službe, uključujući i interne akte i procedure koje prate radne procese,

2. Mjerenje opterećenosti zaposlenih u organu državne službe i primjenu alata za mjerenje radne opterećenosti,

3. ispitivanje zadovoljstva zaposlenih i krajnjih korisnika usluga,

4. sagledavanje potencijala za razvoj zaposlenih (kako sačiniti individualni plan razvoja zaposlenog, izrada internih akata vezano za novozaposlene, uvođenje u posao).

Ukoliko želite inicirati promjene u svom organu državne službe, sve uvodne informacije o CAF-u i dosadašnje aktivnosti Agencije, te primjere dobre prakse u organima koji su već implementirali CAF, možete pogledati putem CAF letka, koji je sačinila Agencija, a koji je dostupan ovdje https://hrm.adsfbih.gov.ba/blog/preview/67.

Za sve dodatne informacije Vam stojimo na raspolaganju putem e-mail adrese caf@adsfbih.gov.ba


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

215
POPULARNO
;