BHS

Potpisani Sporazumi između Agencije i Ministarstava za pravosuđe i upravu ZHK i Posavskog kantona

Jučer je izvršeno potpisivanje Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Modela sufinansiranja stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou, i to sa predstavnicima Zapadnohercegovačkog kantona i Posavskog kantona, čime su usaglašene ključne aktivnosti kojima se osigurava  jedinstven pristup edukaciji zaposlenih u organima državne službe ova dva kantona.

Nakon što je Vlada Zapadnohercegovačkog kantona prihvatila prijedlog „Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Modela sufinansiranja stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou“ za 2024. godinu, predložen od strane Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, ministar pravosuđa i uprave Vjekoslav Lasić, po ovlaštenju kantonalne Vlade i Refik Begić, direktor Agencije,  potpisali su isti. Ovakav Sporazum je bio potpisan i u protekloj godini, te će se na ovaj način biti održan kontinuitet aktivnosti u ovoj oblasti.

Za Posavski kanton, ovaj Sporazum je potpisan između ministra pravosuđa i uprave Posavskog kantona, Ahmetović Mirsada i direktora Agencije, Begić Refika. Potpisivanjem ovog Sporazuma stvorene su, između ostalog, pretpostavke za dalje zajedničke aktivnosti koje se odnose na primjenu Politike upravljanja ljudskim resursima i Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije BiH u cilju postizanja jedinstva sistema državne službe u Bosni i Hercegovini.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;