BHS

Učesnicima VI ciklusa Programa za rukovodeće državne službenike svečano uručene diplome

Jučer je izvršena svečana dodjela diploma polaznicima VI ciklusa Programa za rukovodeće državne službenike za 2023. godinu, koji je realizovan u periodu od maja do septembra 2023. godine.

Ukupno 16 polaznika je u ovom ciklusu programa uspješno odbranilo svoje završne radove, čime su stekli pravo na dodjelu diplomu.

Svrha ovakvog programa jeste pružanje podrške rukovodećim državnim službenicima u efikasnijem i efektivnijem obavljanju poslova, te su polaznici, kroz devet realizovanih tema u sklopu ovogodišnjeg ciklusa imali mogućnost sticanja novih i nadogradnje već usvojenih znanja i vještina rukovođenja i upravljanja, posebno u oblasti strateškog, finansijsko-analitičkog i interpersonalnog upravljanja.

Kroz evaluaciju koja je sačinjena na kraju svake realizovane teme, ukupna prosječna ocjena realizovanog programa, na skali od 1-5, iznosi 4,9, dok je ukupna prosječna ocjena sadržaja VI ciklusa programa 4,7.

U proteklom periodu, kroz šest realizovanih ciklusa ovog programa, više od 100 polaznika je uspješno prošlo program.

Za 2024. godinu, Agencija je predvidjela i sačinila Program stručnog usavršavanja za rukovodeće državne službenike, čiji sadržaj možete pogledati putem linka: https://hrm.adsfbih.gov.ba/blog/preview/415

Najava realizacije ovog programa će biti izvršena u narednom periodu, te ovim putem pozivamo sve Vas koji pripadate ovoj ciljnoj grupi da pratite stranicu Agencije i uzmete učešće u ovom porgramu u 2024. godini.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;