BHS

Posebni program stručnog usavršavanja - Zaštita prava osoba sa invaliditetom uspješno realizovan

U okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja za 2023. godinu, Agencija je  25.10.2023. godine, održala online program  „Zaštita prava osoba sa invaliditetom“ 

U interakciji sa učesnicima obrađene su sljedeće teme:

-          Zakonodavni okvir koji reguliše zaštitu prava osoba sa invaliditetom

-          Stanje u oblasti invaliditeta u Federaciji BiH

-          Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

U zadnjem dijelu  radionice realizator je razvio otvorenu diskusiju, te je odgovorima na pitanja razriješio određene dileme u radu polaznika u ovoj oblasti.

Iskazana je velika zahvalnost Agenciji na organizovanju edukacije na ovu temu, kao i potreba nastavka edukacija na kojima se rješavaju praktična pitanja i iznalaze rješenja za nedoumice u svakodnevnom radu.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

195
POPULARNO
;