BHS

Realizovan program Komunikacija sa strankama

Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Općinskog suda u Lukavcu, realizirala je inhouse programa stručnog usavršavanja na temu “Komunikacija sa strankama” 24.10.2023. godine.

Tokom programa obrađene su: Osnove komunikacije, Formalna i neformalna, Značaj neverbalne komunikacije, Vještine slušanja, Emocionalna inteligencija, Asertivna komunikacija, Rješavanje konflikata i Etički kodeks državnih službenika. Težište je stavljeno na komuniciranje sa teškim strankama te kako unaprijediti radno okruženje.

Realizatorica je kroz zanimljive testove, vježbe, približila temu polaznicima, te kroz savjete za određene situacije, uputila polaznike, kako prevazići teške sitaucije sa specifičnim strankama.

U evaluacijskim obrascima 92% polaznika je navelo da su primjeri iz prakse bili veoma korisni i da su zadovoljni odgovorima na postavljena pitanja, tokom programa.

Programu je prisustvovalo 14 polaznika iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Općinskog suda u Živinicama, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, Grada Lukavac i Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći TK, koji su iskazali zadovoljstvo realizovanim programom.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

195
POPULARNO
;