BHS

Grad Živinice bio domaćin in house programa stručnog usavršavanja

Na zahjtjev Grada Živinice organizovan je dvodnevni inhouse program stručnog usavršavanja na temu  "Trogodišnje i godišnje planiranje rada, monitoring i izvještavanje u FBiH’’ s ciljem boljeg upoznavanja  sa procesom praktične  izrade planova po propisanoj metodologiji.

Kroz otvorenu diskusiju u toku programa, te kroz zanimljive vježbe realizator je približio metodologiju izrade planova, monitoringa i izvještavanja, te obradio slijedeće:

-Primjene Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoring, izvještavanje u FBiH( Službene novine Federacije BiH (,,Službene novine Federacije BiH'', broj 74/19 i 2/21)

-Institucionalni okvir, koordinacija i odgovornost za planiranje, monitoring, izvještavanje u Federaciji BiH

-Praktična izrada trogodišnjeg i godišnjeg plana rada, izrada godišnjeg i trogodišnjeg izvještaja i izvještaja o razvoju jedinice lokalne samouprave u skladu sa važećim propisima i postojećim metodologijama.

Programu je prisustvovalo 17 zaposlenika.

U evaluacijskom obrascu, polaznici su komentirali, da su potpuno zadovoljni odgovorima na postavljena pitanja takođe da su konkretni primjeri iz pakse bili vrlo korisni, te da će stečeno znanje pomoći u boljem obavljanju poslova vezanih za praktičnu izradu trogodišnjeg i godišnjeg plana rada JLS.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

169
POPULARNO
;