BHS

Ključni pokazatelji o programima stručnog usavršavanja za prvo polugodište 2023. godine

Agencija za državnu službu Federacije BiH u prvom polugodištu 2023. godine realizovala je programe stručnog usavršavanja u skladu sa Planom rada za 2023. godinu i Akcionim planom Strategije stručnog usavršavanja zaposlenih u organima državne službe Federaciji BiH 2023-2025.

Od ukupno 104 realizovana programa stručnog usavršavanja, 5 % programa  je realiziovano iz Programa za rukovodeće državne službenike, 18% iz Programa za jedinice lokalne samouprave, 27% iz Općeg programa, te 50% iz Posebnog programa stručnog usavršavanja. 

Učešće u programima stručnog usavršavanja uzelo je ukupno 3522 polaznika, odnosno po danima 4509 polaznika. 

Najveće učešće u programima imali su zaposlenici lokalnog nivoa vlasti 38%, kantonalnog nivoa 37% i 25% zaposlenici federalnog nivoa vlasti. 

Ključne pokazatelje o programima stručnog usavršavanja za prvo polugodište 2023. godine možete pogledati ovdje


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

195
POPULARNO
;