BHS

Održan sastanak članova Radne grupe za izradu Akcionog plana Strategije za razvoj ljudskih resursa

U prostorijama Vlade Federacije BiH, u petak 09.06.2023. godine održan je prvi sastanak članova Radne grupe za izradu Akcionog plana Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije BiH. Radnu grupu čine predstavnici devet kantonalnih ministarstava pravde/pravosuđa i uprave, koji su imenovani Rješenjem direktora Agencije za državnu službu Federacije BiH. 

Zadaci Radne grupe su:

- Upoznavanje sa metodološkim okvirom za izradu Akcionog plana

- Direktno sudjelovanje u predlaganju i definisanju aktivnosti /projekata 

- Analiza početnih/ciljanih vrijednosti po postavljenim aktivnostima

- Analiza neophodnih finansijskih sredstava i izvora verifikacije

- Promocija dokumenta i predstavljanje kantonalnim vladama sa prijedlogom za usvajanje


Ovu aktivnost Agencija organizuje u saradnji sa SIGMA-om, a na osnovu dijaloga na tehničkom nivou između EU i BiH - odnosno  preporuka Evropske komisije u okviru rada Posebne skupine za reformu javne uprave između BiH i EU

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;