BHS

Rukovodeći državni službenici pohađali program o Osnovama upravljačke odgovornostidgovorn

Dana 06. juni 2023. godine uspješno je realizovana još jedna edukacija u okviru VI ciklusa Programa za rukovodeće državne službenike, tema je bila Finansijsko upravljanje i kontrola-Osnove upravlječke odgovornosti.

Svrha programa bila je upoznati učesnike sa osnovama upravljačke odgovornosti i izazovima u primjeni iste u organima državne službe u Federaciji BiH.

Učesnici su istakli da im je posebno koristan bio dio izlaganja o delegiranju ovlaštenja i odgovornosti.

Na kraju edukacije su utvrđeni sljedeći zaključci:

Primjena upravljačke odgovornosti zahtijeva modernizaciju pristupa upravljanju u javnom sektoru, gdje je odgovornost rukovodilaca usmjerena na učinak, a ne samo na usklađenost poslovanja sa propisima

Postojanje jasnih pravila u svim procesima u organizaciji, rukovodiocima u velikoj mjeri olakšava primjenu upravljačke odgovornosti, jer imaju preciznije i jasnije informacije šta se od njih očekuje, zašta su konkretno odgovorni i šta trebaju učiniti

Kada se konceptu upravljačke dgovornosti pristupi na ispravan način i kada rukovodstvo i zaposleni primijene upravljačku odgovornost i ostvare korist i koju ona sa sobom nosi, na nivou cijele  organizacije postaju vidljivi brojni rezultati takvog načina upravljanja


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;