BHS

Službenički sistem i integritet na nivou međunarodne saradnje

U periodu od 29-30 maja u zgradi Vlade Federacije BiH, potpredsjednik Federacije BiH, Nj.E Igor Stojanović, zvanično je otvorio dvodnevni događaj na temu „Službenički sistem i integritet“. Ovaj događaj inicirala je Agencija za državnu službu Federacije BiH u okviru Sporazuma o saradnji sa Odborom za državnu službu- Astana (Kazahstan) i Državnim centrom za procjenu znanja (Azerbejdžan). Kantonalni ministri za pravosuđe/pravdu i upravu Kantona Sarajevo, Kantona 10 i Zeničko-dobojskog kantona aktivno su uzeli učešće i predstavili najbolje prakse u oblasti pružanja digitalnih usluga i poduzetih mjera u borbi protiv korupcije.

Aktuelni direktori Agencija za državnu službu u BiH , gdin Neven Akšamija i gdin Refik Begić predstavili su razvoj službeničkog sistema u BiH. Minisitrica pravde i uprave Kantona Sarajevo gđa Darja Softić Kadenić predstavila je svrhu donošenja Zakona o sukobu interesa i istakla značaj uvođenja elektronskih registara koji uspostavlja i vodi Ured Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom. Profesorica Lejla Ramić-Mesihović, šef Odsjeka za međunaoridne odnose i evropske studije IBU predstavila je Bosnu i Hercegovinu u svjetlu međjunarodnih odnosa i procesa evropskih integracija.

Delegaciju ispred Kazahstana predstavljao je gdin Alikhan Baimenov, a ispred Azerbejdžana gdin Bahram Khalilov.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

195
POPULARNO
;