BHS

Realizovana dva programa stručnog usavršavanja u oblasti razvoja individualnih vještina zaposlenih

U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH, u Sarajevu su dana 25.05.2023. godine realizovane dvije tematske cjeline u oblasti razvoja indisvidualnih vještina zaposlenih u organima državne službe Federacije BiH: Rješavanje konfliktnih situacija i Koučing.

Svrha ovih programa bila je unapređenje kvalitete života i radne učinkovitosti kroz unapređenje vještina konstruktivnog rješavanja konflikta, kao i pomoći učesnicima programa da iskoristi svoje potencijale i veštine u postizanju željenih ciljeva na poslu i u privatnom životu.

Ušesnici programa su iskazali veliko zadovoljstvo realizacijom programa namijenjenih jačanju njihovih individualnih vještina, posebno korisnim smatraju:

Upoznavanje sa alatima odnosno tehnikama korištenja za upravljanje konfliktom

Organizacija i neizmjerno iskustvo trenerice koja je prenijala svoja znanja i iskustva, koja će nam svakako koristiti u budućoj poslovnoj karijeri a i na ličnom planu

Sadržaj ovog programa koji je bio pun novih informacija i koncipiran na principu primjenjivosti i razvijanju osobnih sposobnosti kod rješavanja konfliktnih situacija

Međusobna Interakcija predavač-polaznik i polaznik-polaznik na praktičnim rješavanja konflikta

Testovi koji su rađeni tokom edukacije


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

195
POPULARNO
;