BHS

Uspješno realizovan višednevni kurs na temu “Efikasno vođenje sastanaka na engleskom jeziku“

U okviru Općeg programa stručnog usavršavanja - Škola stranih jezika, realizovan je  višednevni program stručnog usavršavanja na temu “Efikasno vođenje sastanaka na engleskom jeziku“.

Program su pohađali službenici iz organa državne službe koji imaju nivo poznavanja engleskog jezika B2 i više, a čija priroda posla zahtijeva razvijene komunikacijske vještine u kontekstu međunarodne saradnje i evropskih integracija, odnosno službenici koji rade u odjeljenjima za međunarodnu saradnju, evropske integracije i izradu projektnih prijedloga ili članovi radnih grupa u sistemu koordinacije evropskih integracija kao i ostali službenici koji imaju potrebu komunikacije sa međunarodnim akterima.

Tokom programa korištene su zanimljive interaktivne metode, kvizovi, testovi, audio i video datoteke i učenje kroz praktičnu primjenu znanja (learning by doing).

Na kraju programa provjera usvojenih znanja i vještina izvršena je kroz praktičnu simulaciju poslovnog sastanka gdje je  svaki polaznik imao svoju ulogu. 

Polaznici su na najbolji način predstaviti svoje ideje i mišljenja na engleskom jeziku, te usvojiti jezičke vještine i fraze potrebne prilikom vođenja poslovnog sastanka, zatim za pisanje formalne/neformalne agende, korištenje diplomatskog jezika, rješavanje konflikta/neslaganja, postizanje dogovora, zaključivanje sastanka, te izradu zapisnika 58 na engleskom jeziku.

Aktivno učešće u ovom programu uzelo je 20 polaznika sa sva tri nivoa državne službe.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

195
POPULARNO
;