BHS

Agencija za državnu službu FBiH prva organizacija u regionu koja je „Efikasan korisnik CAF-a"

Na svečanosti koja je održana dana 12.04.2023. godine u prostorijama Vlade Federacije BiH, Agenciji za državnu službu Federacije BiH uručen je certifikat „Efikasan korisnik CAF-a“.  Direktoru Agencije ovaj certifikat su uručili direktorica Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) gđa Maja Handijska Trendafilova i direktor KDZ Centra za javne politike Austrija, gdin Thomas Prorok.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici Vlade Federacije BiH, predstavnici ReSPA-e, kantonalni ministri pravde/pravosuđa i uprave, CAF menadžeri ispred organa koji su CAF korisnici u Federaciji BiH, te zaposlenici Agencije.

U protekloj 2022. godini Agencija je prošla kroz postupak eksterne revizije (PEF procedura) od strane stručnjaka koje je angažovala Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA), te dobila priznanje Efikasnog korisnika CAF-a, čime je postala prva organizacija u regiji sa ovim dodijeljenim priznanjem.

Gđa. Aida Soko, savjetnica Premijera Federacije BiH, istakla je da je Agencija opravdala povjerenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja je na svojoj 337. sjednici donijela odluku o uvođenju standarda CAF standarda za upravljanje kvalitetom u organima državne službe u Federaciji BiH za period 2022- 2024. godine i uputila Agenciju da pokrene aktivnosti na ovom polju.

Refik Begić, direktor Agencije istakao je da stečeno priznanje potvrđuje da je Agencija spremna  za dalje uvođenje CAF-a u organe javne uprave sa ciljem poboljšanja usluga za građane.

U periodu od 2016-2022 Agencija je samostalno i uz podršku Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) i BACID projekta (KDZ centar za istraživanje javnih politika)  pružila stručnu pomoć za uvođenje CAF-a gradovima: Živinice, Bihać, Gračanica, Goražde, Lukavac i Općini Čelić, te Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i Zavodu za agropedologiju Federacije BiH.

U toku 2023. godine u okviru projekta MEG 2 koji zajednički finansiraju Vlada Švicarske, Švedska i Vlada Češke Republike, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH Agencija pilotira CAF za jedinice lokalne samouprave čime će se mreža CAF praktičara proširiti na veći broj gradova i općina u Federaciji BiH. 


Fotogaleriju možete pogledati ovdje


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

195
POPULARNO
;