BHS

Realizovan program Finansijsko upravljanje i kontrola za organe uprave Unsko-sanskog kantona

On line program stručnog usavršavanja na temu " Finansijsko upravljanje i kontrola" održan je  07.04.2023. godine za zaposlenike organa uprave Unsko sanskog kantona. Učešće je uzelo 23 polaznika.

Ovaj program  organizovan je na zahtjev premijera Unsko-sanskog kantona.

Polaznici su izrazili zadovoljstvo isporučenim programom, koji predstavlja i svojevrstan uvod u naredna dva programa planirana da se održe u Bihaću, 17. i 18. aprila 2023. godine na teme: "Izrada mape procesa" i "Upravljanje rizicima i izrada registra rizika".


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

195
POPULARNO
;