BHS

Sporazumi/Memorandumi o saradnji

1

Sporazum između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP i Agencije za državnu službu FBiH

2

Sporazum o saradnji, ADS FBiH i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu

3

Sporazum o saradnji između Uprave za ljudske resurse Crna Gora i Agencije za državnu službu FBIH

4

Sporazum o saradnji između ADS FBiH i Francuskog instituta u BiH

5

Sporazum o partnerstvu, između Sveučilišta primijenjenih nauka - FH Campus Wien i ADS FBIH

6

Memorandum o saradnji, između ADS FBIH i Američkog univerziteta u BiH

7

Memorandum o saradnji, Fakultet za javnu upravu UNSA i ADS FBIH

8

Memorandum o saradnji u oblasti usavršavanja državnih službenika između ADS FBIH i TIBiH

9

Memorandum o saradnji u oblasti usavršavanja državnih službenika između ADS FBIH i CPCD

10

Memorandum o saradnji između ADS F BiH i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

11

Memorandum o saradnji između ADS F BiH i Pravnog fakulteta Univerziteta u Mostaru

12

Memorandum o saradnji između ADS F BiH i Pravnog fakulteta Univerziteta u Mostaru

13

Memorandum o razumijevanju, između KdZ Centra za istraživanje javnih politika i ADS FBIH

14

Memorandum o razumijevanju za finansiranje projekata, Vlada Ujedinjenog Kraljevstva i ADS FBIH

15

Memorandum o razumijevanju između Insituta za razvoj mladih KULT i ADS FBIH

16

Memorandum o razumijevanju između ADS BIH i ADS FBIH

17

Memorandum o razumijevanju između British Council i Agencije za državnu službu FBIH

18

Ugovor između Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) i ADS FBIH

19

SPORAZUM O PARTNERSTVU, IZMEĐU SVEUČILIŠTA PRIMIJENJENIH NAUKA - FH CAMPUS WIEN I ADS FBIH

20

Sporazum o uspostavljanju Foruma direktora agencija za državnu službu/upravu u BiH

21

Memorandum o razumijevanju između Caritas Švicarska i Agencije za državnu službu Federacije BiH

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;