BHS

Za dvije grupe polaznika uspješno realizovan program stručnog usavršavanja “Vještine komunikacije”

U okviru Općeg programa stručnog usavršavanja za 2023. godinu Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine 28.02.2023. godine je realizovala jednodnevni program na temu „Vještine komunikacije“. 

Cilj programa bio je:  

Identificirati faktore koji u najvećoj mjeri utiču na prirodu komunikacijskog procesa u radnom okruženju. Identificirati uobičajene predrasude o vještinama komunikacije i ustanoviti ključne izvori „buke“ u procesu komunikacije; 

Identificirati dominatne individualne komunikacijske stilove, te koristeći se velikim brojem vizuelnih primjera ukazati na elemente kvalitetne neverbalne komunikacije. Dati smjernice polaznicima za efektivno komuniciranje u javnom nastupu i prezentiranju, vođenju sastanaka i pregovora, te na on line i video sastancima i prezentacijama.

Razviti vještinu slušanja i svijest o emocionalnoj inteligenciji u procesu komunikacije. 

Kroz interaktivno predavanje, te demonstraciju primjera  i specifičnih alata kod polaznika je osvještena potreba za razvojem vještina komunkacije, te su imali priliku ovladati konkretnim mehanizmima, koji im mogu pomoći u primjeni komunikacijskih vještina u profesionalnom i ličnom životu.

Učešće je uzelo 117 polaznika iz organa državne službe u FBIH. Prema povratnim informacijama njihova očekivanja su ispunjena.  


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

215
POPULARNO
;